CG94 Giao tại Địa chỉ 107/2a đường 3/2, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 12/11/2019 - 12:30:00

Tên sản phẩm: CG94.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Ngân ngân nails khai trương hồng phát Bạn Nga

Địa chỉ: Địa chỉ 107/2a đường 3/2, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp