Giao tại 133 Tạ Nguyên, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 31/12/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: HOA MẪU.

Nội dung: Nhóm bạn Cường,- Linh- Dinh - Phượng chúc mừng khgai trương

Địa chỉ: 133 Tạ Nguyên, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp