Giao tại 16 A Lê hồng Phong, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 13/01/2020 - 07:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: hoa mẫu (LÀM BĂNG BĂNG RÔN LỚN ).

Nội dung: PLAUMAI ECO MIỀN BAM (to lên nhé,) chữ chúc mừng )nhỏ thôi.)

Địa chỉ: 16 A Lê hồng Phong, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp