Giao tại 202 man thiện, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 20/12/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa như mâu.

Nội dung: Gia Đình Nội Bích Hảo - Chúc Mừng Khai Trương

Tên sản phẩm: K1508.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: " CT Thiết Bị Mỹ Phẩm PQ - Chúc Mừng Khai Trương"

Địa chỉ: 202 man thiện, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp