Giao tại 37A Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 08/12/2019 - 15:05:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa như mấu.

Nội dung: Anh Minh chúc em khai trương hồng phát

Địa chỉ: 37A Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp