Giao tại 55 trường sơn, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 18/12/2019 - 07:30:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: 2 bó hoa như mấu làm khác nhau xíu.

Nội dung: Cho khách 2 thiệp trống

Địa chỉ: 55 trường sơn, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp