Giao tại Lầu G, toà nhà C1, 781 Lê Hồng Phong (kéo dài), Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 08/01/2020 - 09:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu.

Nội dung: Pasal Quận 7 xin chúc mừng

Địa chỉ: Lầu G, toà nhà C1, 781 Lê Hồng Phong (kéo dài), Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp