Giao tại sảnh castor 1 tầng 3 game center số 8 nguyễn bỉnh khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 22/12/2019 - 16:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia chúc mừng

Địa chỉ: sảnh castor 1 tầng 3 game center số 8 nguyễn bỉnh khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp