Giao tại ss 1Q Hồng Lỉnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 25/12/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu.

Nội dung: Thép việt thái Mừng khai trương hồng phát

Địa chỉ: ss 1Q Hồng Lỉnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp