Giao tại Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2 cơ sở 2 200 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 27/12/2019 - 07:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu.

Nội dung: Đoàng cơ sở Trường cao Đẳng quận y 2 chúc mừng đại hội

Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2 cơ sở 2 200 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp