k118 Giao tại 11A Thi Sách, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 11/01/2020 - 16:00:00

Tên sản phẩm: k118.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: JCI VIETNAM CHÚC MỪNG JCI EAST SAIGON 2020 INSTALLATION DAY

Địa chỉ: 11A Thi Sách, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp