k118 Giao tại 90 ông bích khiêm, Phường 05, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 14/12/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: k118.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: CN12 VÀ CN13 MỪNG KHAI TRƯƠNG"

Địa chỉ: 90 ông bích khiêm, Phường 05, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp