K1445 Giao tại Cafe Acoustic - lá thư tình số 108 thạch thị thanh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 03/01/2020 - 19:00:00

Tên sản phẩm: K1445.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: BChau Happy birthday Miss Saigon C. Pham Nguyet

Địa chỉ: Cafe Acoustic - lá thư tình số 108 thạch thị thanh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp