K1446 Giao tại TẦNG 2, TÒA NHÀ VIỄN ĐÔNG, SỐ 14 PHAN TÂN, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 09/12/2019 - 09:00:00

Tên sản phẩm: K1446.

Mô tả: Hoa như mẫu làm hoa nhiêu hơn mẫu.

Nội dung: happy birthday

Địa chỉ: TẦNG 2, TÒA NHÀ VIỄN ĐÔNG, SỐ 14 PHAN TÂN, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp