K145 Giao tại 14 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 12/12/2019 - 12:00:00

Tên sản phẩm: K145.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Chúc mừng khai trương hồng phát From mr Yên

Địa chỉ: 14 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp