K1470 Giao tại 836 Nguyễn Trí thanh, Phường 04, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 22/12/2019 - 14:40:00

Tên sản phẩm: K1470.

Mô tả: Hoa như mẫu ( k gọi được chị lệ gọi Chị dùng 0704683394).

Nội dung: Happy birthday vợ yêu

Địa chỉ: 836 Nguyễn Trí thanh, Phường 04, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp