K1484 Giao tại Công ty Dea yan vn co, khu chế xuất linh trung 1, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 09/12/2019 - 09:20:00

Tên sản phẩm: K1484.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: happy birthday to you

Địa chỉ: Công ty Dea yan vn co, khu chế xuất linh trung 1, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp