K1504 Giao tại khách sạn GRAND SAIGON - số 08 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 04/01/2020 - 08:00:00

Tên sản phẩm: K1504.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Công ty cổ phần cơ điện Fugytech Chúc mừng

Địa chỉ: khách sạn GRAND SAIGON - số 08 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp