K1505 Giao tại cty Seacret 23/F, AB TOWER 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 16/12/2019 - 12:00:00

Tên sản phẩm: K1505.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Congratulations & Best Wishes to Seacret - Tammy Dang

Địa chỉ: cty Seacret 23/F, AB TOWER 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp