K1514 Giao tại nhà hát hòa bình đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 04/01/2020 - 11:00:00

Tên sản phẩm: K1514.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: thiệp trống

Địa chỉ: nhà hát hòa bình đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp