k1584 Giao tại Chung cư hoa sen lạc Long quân a , nhà cộng đồng ,, 262/20 Lạc Long Quân,, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 17/12/2019 - 20:00:00

Tên sản phẩm: k1584.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Công ty Artelia kính viếng

Địa chỉ: Chung cư hoa sen lạc Long quân a , nhà cộng đồng ,, 262/20 Lạc Long Quân,, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp