K1587 Giao tại 7/10 A hồ bá phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 03/01/2020 - 16:30:00

Tên sản phẩm: K1587.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Bé Dương kính viếng cậu Quốc

Địa chỉ: 7/10 A hồ bá phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp