K181 Giao tại 60 đường 12A, KP Chân Phúc Cẩm, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 17/12/2019 - 16:20:00

Tên sản phẩm: K181.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Toàn thể công ty Headhunt Vietnam - Kính Viếng

Địa chỉ: 60 đường 12A, KP Chân Phúc Cẩm, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp