K19 Giao tại 711 đỗ xuân họp, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 20/12/2019 - 14:00:00

Tên sản phẩm: K19.

Mô tả: Như mẫu.

Nội dung: x

Địa chỉ: 711 đỗ xuân họp, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp