K323 Giao tại 98 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 03/01/2020 - 11:00:00

Tên sản phẩm: K323.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: CÔNG TY GIẤY KHẢI HOÀN - NHÂN DŨNG KÍNH VIẾNG

Địa chỉ: 98 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp