K337 Giao tại 132 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 14/12/2019 - 12:00:00

Tên sản phẩm: K337.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Reed Tradex Việt Nam Kính Viếng

Địa chỉ: 132 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp