K357 Giao tại PHÚC AN VIÊN, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 03/02/2020 - 15:30:00

Tên sản phẩm: K357.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: PHÒNG OPS CÔNG TY ITL KÍNH VIẾNG

Địa chỉ: PHÚC AN VIÊN, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp