k432 Giao tại 120ly tự trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 01/01/2020 - 09:00:00

Tên sản phẩm: k432.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: happy birthday Út Sương 1-1

Địa chỉ: 120ly tự trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp