K442 Giao tại 285B cách mạng tháng 8 cửa hàng shamdi, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 22/11/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: K442.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: " UY SANACY - MỪNG KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT"

Địa chỉ: 285B cách mạng tháng 8 cửa hàng shamdi, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp