K442 Giao tại kiện Cam Ranh Bay Hotels & Resorts. - Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 24/11/2019 - 07:00:00

Tên sản phẩm: K442.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Công ty Truyền thông Sài Gòn Quốc Tế chúc mừng Cam Ranh Bays Hotels and Resorts

Địa chỉ: kiện Cam Ranh Bay Hotels & Resorts. - Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp