K486 Giao tại cây xăng Lã Xuân Oai thêm khoảng 100 m nữa, vẫn bên tay trái có cờ đám tang., Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 13/01/2020 - 17:30:00

Tên sản phẩm: K486.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Tổ 2 - Ích Thạnh KÍNH Viếng

Địa chỉ: cây xăng Lã Xuân Oai thêm khoảng 100 m nữa, vẫn bên tay trái có cờ đám tang., Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp