K522 Giao tại Khách ghé shop láy hoa 29 lên văn việt, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 20/12/2019 - 19:00:00

Tên sản phẩm: K522.

Mô tả: Hoa như mẫu MAI LÀM SẲN KHÁCH GHÉ LẤY HOA VÀ THANH TOÁN.

Nội dung: x

Địa chỉ: Khách ghé shop láy hoa 29 lên văn việt, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp