K900 Giao tại 58/15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 05/01/2020 - 11:50:00

Tên sản phẩm: K900.

Mô tả: Như mẫu.

Nội dung: Pixels Garden Mừng khai trương hồng phát

Địa chỉ: 58/15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp