K933 Giao tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 12/12/2019 - 07:00:00

Tên sản phẩm: K933.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Ông NGUYỄN NGỌC MỸ Chúc Mừng SADO Group

Địa chỉ: Khách sạn Sheraton Sài Gòn 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp