k966 Giao tại 14/1b đường nguyên đình chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 11/11/2019 - 13:00:00

Tên sản phẩm: k966.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: điều dưỡng kính viếng

Địa chỉ: 14/1b đường nguyên đình chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp