K99 Giao tại Công ty Nguyễn Đạt, Lầu 3 số 37 Ký Con, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 06/01/2020 - 08:00:00

Tên sản phẩm: K99.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: "BEETECH Chúc mừng lễ Kick-off dự án SAP B1 cho Yến Sào Thiên Việt Ngày 06-01-2020"

Địa chỉ: Công ty Nguyễn Đạt, Lầu 3 số 37 Ký Con, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp