Khai trương Giao tại 76 Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 28/12/2019 - 17:30:00

Tên sản phẩm: Khai trương.

Mô tả: Kệ hoa khai trương tự thiết kế 2 tầng.

Nội dung: Bộ khoa học và công nghệ - Cục công tác phía nam - Chúc mừng

Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp