LV310 Giao tại Bệnh Viện phụ sản Từ Dũ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 01/08/2020 - 09:00:00

Tên sản phẩm: LV310.

Mô tả: hoa như mẫu nội dung viết thiệp.

Nội dung: Dear Thao and Thanh, Congratulation on the birth of your first child. Love and best wishes Qui, Brian and Liam. We are all excited to meet Liams little cousin as soon as we can travel.

Địa chỉ: Bệnh Viện phụ sản Từ Dũ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: nội dung nền đỏ chữ trắng

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp