Mã sản phẩm: K510 Giao tại 37B cô bắc, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 07/12/2019 - 18:30:00

Tên sản phẩm: Mã sản phẩm: K510.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Mẹ Phượng - USA Chúc 2 con khai trương hồng phát

Địa chỉ: 37B cô bắc, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp