Mã sản phẩm: K578 Giao tại 171 calmette, Q1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 10/11/2019 - 14:00:00

Tên sản phẩm: Mã sản phẩm: K578.

Mô tả: hoa như mẫu - giấu thông tin người đặt.

Nội dung: Heo iu

Địa chỉ: 171 calmette, Q1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp