SG158 Giao tại 129 hoang sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 05/12/2019 - 14:30:00

Tên sản phẩm: SG158.

Mô tả: Như mẫu.

Nội dung: chúc mừng khai trương

Địa chỉ: 129 hoang sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp