t619 Giao tại 14 Hồ Huấn nghiệp, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 27/12/2019 - 11:00:00

Tên sản phẩm: t619.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Công ty TNHH Sixei Chúc mừng khai trương

Địa chỉ: 14 Hồ Huấn nghiệp, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp