viếng Giao tại 22/20/16 đường 990, p phú hữu, quận 9, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 15/11/2019 - 15:30:00

Tên sản phẩm: viếng.

Mô tả: Vòng hoa viếng không mẫu.

Nội dung: Đội công tác phòng cháy Phòng PC07 - Công an TPHCM kính viếng.

Địa chỉ: 22/20/16 đường 990, p phú hữu, quận 9, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp