x1040 Giao tại Lầu 6, tòa nhà Thanh Dung, 179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 12/11/2019 - 17:00:00

Tên sản phẩm: x1040.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: "Happy Birthday Quế"

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Thanh Dung, 179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp