x1162 Giao tại 5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 05/12/2019 - 15:00:00

Tên sản phẩm: x1162.

Mô tả: như mẫu.

Nội dung: From Saigon with love!!

Địa chỉ: 5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp