x1163 Giao tại 41/15D/6/42K2 đường gò cả, khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 07/12/2019 - 17:30:00

Tên sản phẩm: x1163.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: hàng xóm: Chương- Sang- Phong - Lộc kính viếng

Địa chỉ: 41/15D/6/42K2 đường gò cả, khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp