X1270 Giao tại 47 điện biên phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 06/12/2019 - 10:15:00

Tên sản phẩm: X1270.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: kỷ niệm 3 tháng, anh luôn thương heo. Ký tên: CBN

Địa chỉ: 47 điện biên phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp