x1352 Giao tại Viện kiểm nghiệm thuốc tphcm 200 cô bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 20/11/2019 - 13:00:00

Tên sản phẩm: x1352.

Mô tả: hoa như mẫu, làm cân đối theo giá.

Nội dung: Em hòa ( TĐSH-VKNTTW) chúc mừng 20/11 thầy

Địa chỉ: Viện kiểm nghiệm thuốc tphcm 200 cô bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp