x1399 Giao tại 583 tô hiến thành, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 05/02/2020 - 07:00:00

Tên sản phẩm: x1399.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Chúc mừng Cty Tiến Thành khai trương hồng phát Em Thúy Kính tặng

Địa chỉ: 583 tô hiến thành, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp