X220 Giao tại so 49 , Duong SO 1,, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 30/11/2019 - 16:30:00

Tên sản phẩm: X220.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Happy BirthDay A Tung KiuTe

Địa chỉ: so 49 , Duong SO 1,, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp